Familierecht


Juist in het grensoverschreidende familierecht is het voor ons als advocaten zeer belangrijk om over voldoende feitelijke informatie te beschikken zodat in overleg met de cliënt vastgelegd kan worden, welke doelen bereikt moeten worden en welke haalbaar zijn.Een taalbarrière kan dan schadelijk zijn. Wanneer u zich als client niet in uw moederstaal kunt uiten, kan het zijn dat belangrijke informatie achterblijft.

Onze collega Dr. Heinen spreekt Nederlands en is al jarenlang als advocaat in Duits familierecht gespecialiseerd. Hij staat al vele jaren een groot aantal Nederlandse cliënten bij die in Duitsland moeten procederen op het terrein van het familierecht. Alleen een advocaat die u als cliënt begrijpt en die u als advocaat begrijpen kunt, kan u ook echt helpen.

De heer Heinen houdt vaneen stevige aanpak en wanneer het nodig is kan hij ook zeer hardnekkig en precies zijn.

De belangrijkste onderwerpen uit het familierecht in het Duits-Nederlandse rechtsverkeer zijn echtscheiding, alimentatie en de afspraken tussen echtgenoten over de verdeling van het vermogen.

Een verder zwaartepunt van onze werkzaamheden betreft rechtszaken over minderjarige kinderen. Hierbij is geregeld sprake van kwesties waarbij het Haags kinderontvoeringsverdrag van toepassing is, bijvoorbeeld in het geval waarbij een kind uit Nederland naar Duitsland ontvoerd is.

Uiteraard brengen wij u een honorarium in rekening.

Daarover informeren wij u graag op aanvraag. Vooral in echtscheidingszaken is vaak sprake van beperkte middelen, en wanneer onze client wegens diens persoonlijke en zakelijke situatie niet in staat is de advocaatkosten op te brengen, worden wij vaak door Nederlandse cliënten gevraagd of bij ons ook de mogelijkheid tot “Pro Deo” rechtshulp bestaat.

Kies een sectie

Gerne stehen wir Ihnen zur Beratung und Vertretung in
allen Angelegenheiten zu Verfügung.

Jetzt Kontakt aufnehmen